Szczegóły publikacji:

Data wydania: marzec 2019
Redaktor naukowy: Arkadiusz Trzos (redaktor wydania)
Recenzent: prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński, prof. dr hab. med. Janusz Andres, spec. med. rat. Andrzej Nabzdyk
Liczba stron: 360
ISBN: 978-83-65883-10-0
Format: B5 (168x237 mm)
Okładka: miękka
Język wydania: polski

O książce

Kompleksowa i aktualna wiedza na temat istotnych zagrożeń we współczesnym świecie.

Jedyna pozycja na rynku, która problem współczesnych zagrożeń, takich jak wypadki masowe, katastrofy naturalne, ataki terrorystyczne, czy zdarzenia z udziałem materiałów niebezpiecznych (CBRNiE i HAZMAT), traktuje jako wyzwanie dla ratownictwa medycznego, medycyny ratunkowej i dziedzin z nimi współpracujących. Książka nie jest publikacją stricte naukową, choć wszystkie zagadnienia, omawiane w kolejnych rozdziałach, poparte są publikacjami naukowymi, badaniami, czy statystykami.

Celem autorów poszczególnych rozdziałów nie jest „teoretyzowanie” na temat współczesnych zagrożeń i działań ratunkowych, ale pokazanie praktycznych rozwiązań, które aktualnie doskonale sprawdzają się w innych krajach, zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Trzeba bowiem uzmysłowić sobie, że medycyna katastrof, ratownictwo medyczne i specjalistyczne oraz medycyna ratunkowa są dziedzinami przyszłości, przyszłości narażonej na ogromne ryzyko ze strony współczesnych zagrożeń.

Dlaczego warto?:

ALGORYTMY POSTĘPOWANIA

Działaj jak najlepsi

Poznasz gotowe rozwiązania, które będziesz mógł zastosować w PRM. Książka przedstawia schematy postępowania oparte na doświadczeniu innych europejskich krajów.

PRAKTYCZNY ZAŁĄCZNIK

Zachowaj zimną krew

Dowiesz się, jak postępować w sytuacjach trudnych i traumatycznych. W książce przedstawiono gotowe materiały i techniki do zastosowania w powyższych przypadkach.

SZCZEGÓŁOWE SCHEMATY

Usprawnij pracę całego zespołu

Zrozumiesz złożony temat triage’u, logistyki, zarządzania. Publikacja zawiera ciekawe infografiki, które ułatwiają zrozumienie złożonego tematu.

LICZNE ILUSTRACJE

Zyskaj rozeznanie w narzędziach

Poszerzysz wiedzę na temat sprzętu, akcesoriów, urządzeń oraz wyposażenia indywidualnego ratowników wykorzystywanych we współczesnym ratownictwie medycznym. Wszystko to dzięki szczegółowym opisom i bogatym materiałom ilustrującym.

Spis treści

Sprawdź zawartość publikacji

1. Nowoczesne ratownictwo medyczne i medycyna ratunkowa: nowe zagrożenia, wyzwania i możliwości - Arkadiusz Trzos, Katarzyna Długosz
2. System Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM) - Mateusz Putowski, Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos
3. Potencjał Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zdarzeniach masowych i sytuacjach szczególnych - Piotr Sowizdarniuk, Arkadiusz Trzos
4. Triage w zdarzeniach masowych - Arkadiusz Trzos
5. Logistyka ratownictwa medycznego - Arkadiusz Trzos Stanisław Napierała, Karol Łyźiński
6. Zarządzanie działaniami ratunkowymi w zdarzeniach masowych - Arkadiusz Trzos
7. Teleinformatyka w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej - Arkadiusz Trzos
8. Specyfika pacjenta pediatrycznego w zdarzeniach masowych i sytuacjach szczególnych - Katarzyna Długosz, Karol Łyziński, Arkadiusz Trzos
9. Ratownictwo taktyczne w służbach mundurowych - Sławomir Butkiewicz
10. Ratownictwo taktyczne w środowisku cywilnym - Piotr Kominek, Arkadiusz Trzos
11. Zagrożenia CBRNiE/HAZMAT w praktyce ratownictwa medycznego - Arkadiusz Trzos, Karol Łyziński
12. Rozpoznanie czynników zagrożenia w zdarzeniach CBRNiE/HAZMAT - Artur Ankowski, Iwona Nowak-Maj, Tomasz Goleniowski
13. Specyfika działań ratunkowych w zagrożeniach biologicznych - Arkadiusz Trzos, Łukasz Krzowski
14. Działania służb specjalistycznych w zagrożeniach biologicznych - Łukasz Krzowski, Arkadiusz Trzos
15. Szpitalny Oddział Ratunkowy w zdarzeniu masowym - Arkadiusz Trzos
16. Przygotowanie oddziału ratunkowego na zagrożenia CBRNiE/HAZMAT - Arkadiusz Trzos
17. Wsparcie psychologiczne – budowanie odporności i pomoc psychologiczna po zdarzeniach masowych - Małgorzata Wypych
18. Kierunki rozwoju ratownictwa medycznego w obliczu współczesnych zagrożeń - Karol Łyziński, Katarzyna Długosz, Arkadiusz Trzos
19. Współczesne zagrożenia jako wyzwanie dla edukacji - Arkadiusz Trzos, Katarzyna Długosz


Pobierz rozdział książki

Teleinformatyka w ratownictwie medycznym i medycynie ratunkowej

ppłk (rez.) dr n. med. Arkadiusz Trzos

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, adiunkt, p.o. kierownika Zakładu Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Działalność naukowa, publicystyczna i edukacyjna koncentruje się na problematyce zarządzania działaniami ratunkowymi z wykorzystaniem technologii informacyjnych ICT (ang. Information and Communication Technology). Szczególnym obszarem zainteresowania są działania medyczne podejmowane w ekstremalnych warunkach (medycyna podróży, medycyna wysokogórska, medycyna katastrof), w zdarzeniach masowych, katastrofach, zagrożeniach CBRNiE/HAZMAT i terrorystycznych.

Czytaj więcej o autorze →

Pozostali autorzy

Aż 13 autorów współtworzyło tę kompleksową publikację. Kliknij w button i zobacz kto znalazł się w ich gronie.

Recenzje książki

Prawdopodobnie pierwsza na rynku polskim pozycja kompleksowo omawiająca różnorodne zagadnienia ratownicze, w tym, co stanowi jej szczególną wartość, związane z zagrożeniami HAZMAT/CBRNiE...
Czytaj całą recenzję →


prof. dr hab. n. med. Wojciech Gaszyński

Anestezjolog, kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii, prodziekan ds. Medycyny Ratunkowej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Książka Ratownictwo Medyczne wobec współczesnych zagrożeń to pierwsza taka pozycja na rynku, która w sposób zarówno kompleksowy i odważny traktuje tematykę, wobec której nie da się dzisiaj przejść obojętnie...
Czytaj całą recenzję →


prof. dr hab. n. med. Janusz Andres

Kierownik Katedry Anestezjologii i Intensywnej Terapii Prezes Polskiej Rady Resuscytacji

Publikacja stanowi esencję wiedzy, którą dysponujemy w 2019 roku i powinna stanowić podstawę działań informacyjnych zarówno dla licznych współdziałających podmiotów jak i dla społeczeństwa, wskazuje jak bezpiecznie poruszać się w systemie ratowania życia ludzkiego. Polecam.
Czytaj całą recenzję →


spec. med. rat.
Andrzej Nabzdyk

Redaktor naczelny magazynu „Na Ratunek”

Ceny książki

Sprawdź ceny książki „Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń”

85zł brutto

prenumerator


  360 stron
  19 rozdziałów
  13 specjalistów

  Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki - 15 zł brutto
Zamów książkę »

„Na Ratunek” to dwumiesięcznik dla ratowników medycznych. Magazyn stanowi forum wymiany poglądów i doświadczeń między przedstawicielami jednostek RM, GOPR, TOPR i WOPR. Na jego łamach poruszamy tematy związane z ratownictwem, jak np. analizy przypadków wraz z postępowaniem, a także opisy sprzętów i technologii, problemy psychologiczne czy zagadnienia prawne w ratownictwie medycznym.

95zł brutto

nieprenumerator


  360 stron
  19 rozdziałów
  13 specjalistów

  Do ceny należy doliczyć koszty pakowania i wysyłki - 15 zł brutto
Zamów książkę »

Zamów książkę

Wypełnij formularz aby zamówić „Ratownictwo medyczne wobec współczesnych zagrożeń”

Twoje imię, nazwisko, email oraz numer telefonu są nam niezbędne do przeprowadzenia transakcji.


Potrzebujesz pomocy?

Dział Obsługi Klienta

tel. (32) 788 51 28
dok@elamed.pl